Admitere la Facultate. Cum se calculează media de admitere?

  

Admiterea la Facultăți s-a modificat odată cu schimbarea legilor și situației legate de pandemie. În această postare vom explica pe scurt pentru fiecare Facultate de Matematică și Informatică, dar și pentru Facultățile Tehnice cum se calculează nota de admitere.București

Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea din București)

MA = 0.2 × BG  +  0.8 × N  pentru candidații care nu se califică pentru admiterea cu mențiunea OLIMPIC, unde

▸ BG este media generala la bacalaureat.

▸ N = min(10,  0.5 ×  BM + 0.5 ×  BS + min(2,P)) unde

BM este nota la proba de Matematică la examenul de bacalaureat,

BS este o notă care depinde de domeniul de licență, calculată conform (3) (link mai jos),

P participare la olimpiade și concursuri este un punctaj, calculat conform (4) (link mai jos).

!Pentru candidații care nu au susținut proba de Matematică, BM este nota la proba scrisă de   Limba si literatura română la examenul de bacalaureat.

Aici se află un simulator pentru calcularea mediei de admitere:

https://fmi.unibuc.ro/simulator-admitere/

Mai multe detalii aici:

https://fmi.unibuc.ro/admitere/admitere-licenta/calculul-mediei-de-admitere/


Universitatea Politehnică București

Regulamentul se află aici: https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf

Mai multe detalii despre Facultăți: https://econ.ubbcluj.ro/admitere/Brosura-licenta-2020.pdf


Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (ASE)

Mai multe informații aici: http://csie.ase.ro/admitere-licenta


Facultatea de Informatică Managerială (Universitatea Româno-Americană)

Admiterea în Universitatea Româno-Americană se face pe bază de concurs cu luarea în considerare în calculul mediei finale a rezultatului Probei de concurs (50%) și a mediei de bacalaureat (50%).

Mai multe informații aici: https://www.rau.ro/facultatea-de-informatica-manageriala/Cluj

Facultatea de Matematică și Informatică (UBB)


Media de admitere se calculează după formula:

Media de admitere = ¼ * media generală bacalaureat + ¾ * nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică


Notă:


! Nota de la bacalaureat de la disciplina Matematică poate fi aleasă de candidații absolvenți de la orice profil la care s-a susținut această probă.

! Nota de la bacalaureat de la disciplina Informatică poate fi aleasă de candidații absolvenți cu diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializările Matematică – Informatică și Științe ale naturii.

! Pentru candidații care nu au susținut la bacalaureat probă din disciplina Matematică sau Informatică, media de admitere se calculează înlocuind nota de la bacalaureat la disciplina ! Matematică sau Informatică cu media din liceu de la disciplina Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu. Această medie trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.00.

! Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiade şcolare de specialitate sau candidaţilor ce provin de la clase cu profilul Matematică-Informatică, anumite facilităţi.


Mai multe detalii la adresa: 

https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/matematica_informatica#specializari

http://www.cs.ubbcluj.ro/admitere/nivel-licenta/facilitati-admitere-nivel-licenta/ .


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Automatică și calculatoare

MA_A=0,6*NMB+0,2*NB+0,2*MB


NMB – nota la matematică de la BAC;

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB – media la BAC.


Facultatea de electronică, telecomunicații și tehnologia informației

MA_B = MAX (MA1, MA2)


MA1=0,6*NB+0,4*MB

MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematica, informatica, fizica, chimie, economie;

MB – media la BAC


Link către un comunicat al rectorului legat de admitere: https://www.facebook.com/235900259826632/posts/2978480245568606/

Pentru a fi la curent cu noutăți: https://admitereonline.utcluj.ro/


Facultatea de Informatică Economică (UBB-FSEGA)

Detalii: https://econ.ubbcluj.ro/admitere/Brosura-licenta-2020.pdf

https://econ.ubbcluj.ro/admitere/admitere-licenta.phpIași

Facultatea de Informatică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) 


Media de admitere va fi calculată astfel:

75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat

25% – media generală obţinută la Bacalaureat


Mai multe detalii: https://www.info.uaic.ro/admitere-2020-studii-de-licenta/


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași


Detalii: https://www.tuiasi.ro/licenta/

https://www.tuiasi.ro/licenta/proceduri-admitere/Brașov


Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea Transilvania din Brașov)


Detalii: https://admitere.unitbv.ro/

https://mateinfo.unitbv.ro/admitere


Timișoara


Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea de Vest din Timișoara)


Calculul mediei de admitere:


La ambele domenii (Matematică și Informatică): N=(N1+N2)/2


 unde


N1 este media generală la examenul de bacalaureat, 

N2 este nota la proba de matematică sau informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4)

! Media de admitere trebuie să fie mai mare de 6.


Detalii: https://sites.google.com/e-uvt.ro/admiteremateinfo2020/concurs-de-admitere


Universitatea Politehnică Timișoara


Metodologia de desfășurare a admiterii: http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/admitere/licenta/2.1_Metodologie_admitere_licenta_2020.pdf


Pentru a fi la curent cu noutăți: https://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---licenta_942_ro.html

x
Acest website utilizează cookie-uri pentru a creea o experiență cât mai plăcută. Învață mai multe Acceptă